Sprawdź, czy możesz otrzymać dodatek mieszkaniowy - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Sprawdź, czy możesz otrzymać dodatek mieszkaniowy

O dodatek mieszkaniowy ubiegać może się każdy, niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu spółdzielczym, komunalnym czy własnościowym. Może go otrzymać nawet osoba mieszkająca w domu prywatnym. Pod uwagę brany jest jedynie dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego oraz metraż i tytuł prawny do zajmowanego lokalu. O dodatek występuje się raz na pół roku, można go jednak otrzymać dowolną liczbę razy.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego. Może być przyznany:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. umowa użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu (gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekraczać 2538.46 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1903.85 zł w gospodarstwie wielorodzinnym.

Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu nie może przy tym przekraczać:

- 45.5 metra kwadratowego dla jednej osoby;
- 52 metrów kwadratowych dla dwóch osób;
- 58.5 metra kwadratowego dla trzech osób;
- 71.5 metrów kwadratowych dla czterech osób;
- 84.5 metra kwadratowego dla pięciu osób;
- 91 metrów kwadratowych dla sześciu osób;
- 97.5 metra kwadratowego dla siedmiu osób;
- 104 metry kwadratowe dla ośmiu osób;
- 110.5 metra kwadratowego dla dziewięciu osób;
- 117 metrów kwadratowych dla dziesięciu osób.

W przypadku, gdy w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, powierzchnię normatywną powiększa się o 15 metrów kwadratowych. Oznacza to wzrost maksymalnej powierzchni użytkowej o 19.5 metra kwadratowego.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski