Sprzątanie świata 2021 - tarnowska odsłona akcji

Coroczna akcja Sprzątanie Świata zaplanowana została od 17 do 19 września. W tym roku odbędzie się pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Do udziału w tej wielkiej lekcji ekologii zachęcamy wszystkie placówki oświatowe.

Akcja polega na zbieraniu porzuconych odpadów i przekazaniu ich na bezpieczne wysypisko lub do powtórnego wykorzystania. „Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce wydarzenie odbywa się po raz 28.

Jak tłumaczą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, akcja sprzątania świata to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września setki tysięcy wolontariuszy prowadzi działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling.  Wyszukiwane są również i w miarę możliwości usuwane dzikie wysypiska.

W raportach z ubiegłorocznej akcji zgłoszonych zostało do Fundacji Nasza Ziemia ponad 600 dzikich wysypisk. Zespoły fundacyjne i wolontariusze z całej Polski zebrali na plażach, w lasach i w parkach tony odpadów. W akcji „Sprzątanie Świata – Polska” nie chodzi tylko o to, by sprzątać, ale o to, by nie śmiecić oraz poprawnie segregować odpady.

Koordynacją akcji na terenie Tarnowa zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa. Worki na odpady i rękawice można otrzymać nieodpłatnie w budynku UMT przy ul. Nowej 4 pok. 325 (tel. 14 68-82-872) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

W tym roku w akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2021” włączy się także sklep sportowy Decathlon Tarnów wraz z tarnowskimi Zakładami Aktywności Zawodowej.

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii znaleźć można na stronach internetowych fundacji pod LINKIEM.

(ww)