Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska wybrało swoje władze - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska wybrało swoje władze

Podczas kolejnego posiedzenia przedstawiciele 18 jednostek samorządowych tworzących Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska wybrali władze – dwóch wiceprezesów, dwóch członków zarządu i trzyosobową komisję rewizyjną.

Prace nad tworzeniem Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska dobiegły praktycznie końca i obecnie zostało tylko złożenie wniosku o rejestrację ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Podczas swojego ostatniego posiedzenia, które odbyło się 13 lipca, przedstawiciele 18 jednostek samorządowych, czyli członków-założycieli stowarzyszenia, zaakceptowali treść statutu, wybrali czterech członków zarządu i trzyosobową komisję rewizyjną. Przypomnijmy, iż zgodnie ze statutem prezesem Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska jest osoba pełniąca urząd prezydenta Tarnowa, czyli Roman Ciepiela, w tajnym głosowaniu w skład zarządu zostali wybrani: Tadeusz Bąk – burmistrz Wojnicza, Marcin Kiwior – wójt Skrzyszowa, Grzegorz Kozioł – wójt gminy Tarnów i Arkadiusz Mikuła – wójt Lisiej Góry. Podczas swojego pierwszego posiedzenia zarząd ukonstytuował się – wiceprezesami zostali G. Kozioł i A. Mikuła. W skład komisji rewizyjnej weszli: Magdalena Marszałek – burmistrz Tuchowa, Tomasz Banek – wójt Wietrzychowic i Krzysztof Kaczmarski – burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Komisja rewizyjna ukonstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.

Prezes zarządu, Roman Ciepiela, zaapelował, aby nie czekając na formalności rejestracyjne przystąpić do merytorycznych prac przy tworzenia strategii dla Aglomeracji Tarnowskiej, którą jak najszybciej należy złożyć Marszałkowi Województwa Małopolskiego, aby stowarzyszenie mogło ubiegać się o finanse z Unii Europejskiej w perspektywie 2021-2027 w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Podkreślił, że należy też równolegle myśleć o korzystaniu z innych środków pomocowych na poziomie krajowym, np. w ramach tzw. Polskiego Ładu. Kolejną sugestią prezydenta Tarnowa było, aby kolejne spotkania stowarzyszenia odbywały się w różnych gminach, co da wszystkim członkom możliwość zapoznania się z ich potrzebami.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 20 lipca.

W skład Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska wchodzą następujące miasta i gminy: Tarnów, Powiat Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Ciężkowice, Radłów, Ryglice, Tuchów, Zakliczyn, Wojnicz, Żabno, gmina Tarnów, Skrzyszów, Pleśna, Lisia Góra, Wietrzychowice, Wierzchosławice, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski