Strategia rozwoju elektromobilności ANKIETA

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem „Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Tarnowa”. Opracowanie i przyjęcie strategii ma ułatwić tworzenie warunków do rozwoju elektromobilności w Tarnowie poprzez wdrożenie systemowych rozwiązań wspierających rozwój transportu publicznego oraz prywatnego.

Pierwszym etapem przygotowania strategii będzie anonimowe badanie ankietowe dotyczące preferencji i oczekiwań mieszkańców związanych z nowym kierunkiem rozwoju naszego miasta – elektromobilnością. Tarnowianie będą mogli w nim m.in. wyrazić swoje opinie dotyczące samochodów elektrycznych i ewentualnego rozmieszczenia stacji ładowania pojazdów. Ankieta dostępna będzie minimum dwa tygodnie, a znaleźć można ją pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7yZb_zy7up95sej0iiAMZTSJ5-8DVkGY3F7ENCBBYstI-gQ/viewform?fbzx=737352790164975397

Przewiduje się, że strategia w szczególności obejmie działania związane z rozwojem produktów z obszaru elektromobilności, stymulowanie rozwoju rynku mające na celu zwiększenie udziału pojazdów o napędzie elektrycznym, poprawę jakości i znaczenia transportu publicznego. Pozwoli też przygotować się do zarządzania i finansowania inwestycji w zakresie modernizacji i rozwoju w obszarze zrównoważonego transportu, energetyki, a także ochrony środowiska. Opracowanie będzie zawierać kompleksową diagnozę potrzeb i problemów, a także potencjałów i szans rozwojowych Gminy Miasta Tarnowa w obszarze elektromobilności.

Na przygotowanie Strategii miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych. Jest to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Elektromobilność to pojęcie, o którym w przestrzeni publicznej słyszy się coraz więcej. W radiu, prasie i telewizji mówi się o postępujących zmianach klimatu, o konieczności podjęcia radykalnych kroków związanych ze zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zużyciem paliw kopalnych i zastąpieniem ich źródłami odnawialnymi (czystą energią). Coraz częściej prowadzi się także działania mające na celu ograniczenie hałasu w miastach.

Jesteśmy świadkami skokowej zmiany trendów w motoryzacji. Kolejni producenci wprowadzają na rynek nowe lub udoskonalają już dostępne modele pojazdów zeroemisyjnych, przyjaznych środowisku. Pojazdów ładowanych paliwami alternatywnymi o coraz dłuższym zasięgu kilometrów i coraz krótszym czasie pełnego ładowania, a także, co nie jest bez znaczenia - cichych. Z czasem jeżdżące po naszych ulicach samochody z silnikami spalinowymi zostaną zastąpione pojazdami o napędzie elektrycznym, gazowym (na gaz sprężony lub skroplony) lub wodorowym. W mieście powstanie nowa infrastruktura – stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Te zmiany nie są odległą wizją przyszłości, gdzieś poza granicami Tarnowa. To zaczyna się dziać tu i teraz. Impuls do zmian dała ustawa z 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Nałożyła ona na samorządy miast, zamieszkałych przez ponad 50 tysięcy mieszkańców konkretne obowiązki. I tak do 1 stycznia 2025 roku we flocie pojazdów służbowych musi być przynajmniej 30 proc. samochodów elektrycznych oraz 30 proc. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem wykorzystywanych do zadań publicznych. Do 1 stycznia 2028 roku we flocie komunikacji miejskiej musi się natomiast znaleźć minimum 30 proc. autobusów zeroemisyjnych. Pierwsze kroki zostały już poczynione. Miasto sukcesywnie realizuje różne działania by wyjść naprzeciw nowym kierunkom rozwoju.