Strażnik miejski ukarze za brak deklaracji śmieciowej

Nowe rozporządzenie MSWiA szykuje nowe uprawnienia dla straży miejskich - będą one mogły karać mandatami za niezłożenie deklaracji śmieciowej lub brak kompostownika, a kierowców, za złamanie zakazu wjazdu do strefy czystego transportu.

W MSWiA gotowy jest projekt rozporządzenia z nowymi uprawnieniami dla straży miejskich w sprawie wykroczeń. Strażnicy będą mogli nakładać mandaty za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. deklaracji śmieciowej) albo brak przydomowego kompostownika lub nieskładowanie w nim bioodpadów, mimo takiej deklaracji.

500 zł mandatu będzie też można zapłacić za nieprzestrzeganie ograniczeń związanych ze strefą czystego transportu - będzie go mógł nałożyć strażnik posiadający upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego. Stref czystego powietrza mogą uchwalać radni, poruszać się w nich mogą jedynie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem ziemnym.