Stypendyści nagrodzeni - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Stypendyści nagrodzeni

Blisko czterdziestu uzdolnionych uczniów otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne, uzyskane w roku szkolnym 2021/2022. Dyplomy wręczyła im dzisiaj (3.03) w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych zastępczyni prezydenta, Bogumiła Porębska.

stypendia

Oprócz samych nagrodzonych i ich rodziców, wśród zaproszonych gości znaleźli się dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do których stypendyści uczęszczali w minionym roku szkolnym. Pojawiła się także przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Tarnowie – Grażyna Barwacz oraz dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie – Łukasz Drewienkiewicz.

Na liście nagrodzonych znalazły się nazwiska 38 uczniów. 31 z nich może się pochwalić osiągnięciami naukowymi, pozostałych 7 uzyskało tytuł laureata w konkursach artystycznych.

Kwota stypendium 3 000 złotych powędrowała do osób, które uzyskały tytuł laureata, 2 400 złotych do uczniów, którzy zdobyli tytuł finalisty oraz 2 500 złotych w przypadku osiągnięć artystycznych. Całkowity koszt Stypendium Prezydenta Tarnowa wyniósł 100 900 zł.

Równo połowa nagrodzonych to mieszkańcy Tarnowa, pozostali uczą się w naszych szkołach, ale pochodzą z innych gmin. Najwięcej stypendystów, bo aż ośmiu, uczęszcza do III Liceum Ogólnokształcącego. Na drugim miejscu znalazł się Zespół Szkół Muzycznych z siedmioma stypendystami. Na trzecim, z liczbą czterech uczniów, znalazła się Szkoła Podstawowa Nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie.

Przypomnijmy, że stypendium przeznaczone jest dla uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne i artystyczne (od klasy IV), mających siedzibę na terenie Tarnowa oraz dla uczniów mieszkających w Tarnowie, a kształcących się w szkołach, mających siedzibę poza naszym miastem.

Pełna lista nagrodzonych uczniów znajduje się w załącznikach poniżej.

(mt)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski