Tarnów Pomaga, odsłona druga

Czas epidemii, z jakim przyszło nam się zmierzyć, wymaga od nas szczególnego zaangażowania i niesienia sobie wzajemnie pomocy. Dlatego po raz kolejny wspólnie łączymy siły, by razem działać na rzecz innych. W akcję koordynowaną przez Urząd Miasta Tarnowa włączyły się: MOPS, Straż Miejska w Tarnowie, Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielona Przystań”, Restauracje Stara Łaźnia i Obsesja Smaku, EMES i Partnerzy, Fundacja REPI oraz Stowarzyszenie Mamy Tarnów.

- W całym kraju trwa rządowa akcja „Pomoc dla seniora 70+”. Nie jest to jednak jedyna grupa seniorów, którzy potrzebują wsparcia, dlatego my w Tarnowie idziemy dalej, otaczając opieką także tych seniorów, którzy nie przekroczyli tego wieku oraz osoby z niepełną sprawnością – mówi zastępca prezydenta Dorota Krakowska.

W Tarnowie działa specjalna całodobowa infolinia 14 688 00 43, nadzorowana przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, pod którą można uzyskać informacje o zalecanych sposobach zachowania w zaistniałej sytuacji oraz możliwych formach pomocy. Jej operatorzy zbierają zgłaszane przez mieszkańców oczekiwania i potrzeby, a następnie przekazują niezbędnie informacje podmiotom odpowiedzialnym za realizację poszczególnych zadań.

Zakres świadczonej pomocy jest szeroki: pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej robią i dostarczają codziennie zakupy, pomagają w załatwianiu spraw urzędowych, świadczą usługi opiekuńcze, zapewniają wsparcie psychologiczne oraz pomagają w wyprowadzaniu psów. Personel Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielona Przystań”, oprócz opieki nad swoimi podopiecznymi w ich środowisku, wspiera seniorów w robieniu zakupów, a także zapewnia wsparcie psychologiczne osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji REPI oferuje pomoc w robieniu codziennych sprawunków, zakupu leków, realizacji e-recept. Fundacja jest gotowa również świadczyć od 2 listopada wsparcie psychologiczne.

Straż Miejska w Tarnowie oraz firma EMES i Partnerzy podjęły się rozwozu posiłków przygotowywanych przez restauracje Stara Łaźnia i Obsesja Smaku wśród osób niesamodzielnych i najbardziej potrzebujących. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że miasto przekaże na realizację posiłków kwotę 10 tysięcy złotych.

Zapotrzebowanie na pomoc stale rośnie. Aby sprostać codziennym wyzwaniom niezbędni są wolontariusze. Trud ich naboru oraz koordynację ich prac wzięło na siebie po raz kolejny Stowarzyszenie MAMY TARNÓW. Wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w akcję bezinteresownej pomocy (robienie i dostarczanie zakupów, wyprowadzanie psów) prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail ze stowarzyszeniem (wolontariat.mamytarnow@gmail.com).

- W tym niełatwym czasie naszą pomoc chcielibyśmy także skierować także do personelu medycznego. To nikt inny jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, czy opiekunowie z ośrodków całodobowej opieki są najbardziej zaangażowani w walkę z pandemią koronawirusa i tym samym najbardziej narażeni. Jeżeli ktokolwiek z tarnowskich służb medycznych będzie potrzebował pomocy o podobnym charakterze, nie odmówimy – zapewnia zastępca prezydenta Dorota Krakowska.

 

(lb)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski