Tarnów nagrodzony za najlepiej przygotowane tereny inwestycyjne

W siedzibie krakowskiej firmy ASTOR Robotics Center odbyła się dzisiaj konferencja „Spotkajmy się w Polskiej Strefie Inwestycji”. Jednym z jej punktów było wręczenie na ręce prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli, nagrody Krakowskiego Parku Technologicznego dla Gminy Miasta Tarnowa w kategorii „Najlepiej przygotowane tereny inwestycyjne”.

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela z nagrodą Krakowskiego Parku Technologicznego za najlepiej przygotowane tereny inwestycyjne

Dzisiejsze wydarzenie skierowane było do inwestorów korzystających z ulgi podatkowej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, firm przemysłowych i startupów biorących udział w projekcie akceleracyjnym Krakowskiego Parku Technologicznego ScaleUp oraz przedstawicieli administracji regionalnej i krajowej, odpowiedzialnych za tworzenie polityk wspierających rozwój technologii.

W trakcie konferencji doszło do dyskusji na temat transformacji cyfrowej, zaprezentowane zostały innowacyjne rozwiązania startupów w ramach Demo Day szóstej edycji programu akceleracyjnego KPT ScaleUp. Jej uczestnicy zwiedzili także Showroom Fabryki Przyszłości hub4industry. Podczas spotkania przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego zaprezentowali ponadto na czym realnie polega współpraca firm przemysłowych i startupów oraz jakie korzyści dla przedsiębiorstw płyną ze współpracy z KPT.

Przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego wręczyli również nagrody w pięciu kategoriach (były to wyróżnienia za rok 2020 ich wcześniejsze wręczenie uniemożliwiła pandemia koronawirusa): Najlepszy Startup, Pionier w Gminie, Odważny Przedsiębiorca, Największa Inwestycja oraz Najlepiej Przygotowane Tereny Inwestycyjne.

W tej ostatniej, nagroda przypadła Gminie Miasta Tarnowa. Wręczająca ją prezydentowi Tarnowa Romanowi Ciepieli, wiceprezes KPT, Dorota Skotnicka powiedziała: - Tarnów, drugie co do wielkości miasto w Małopolsce, to ośrodek o silnych tradycjach przemysłowych. Zaangażowanie w rozwój gospodarczy sprawia, że samorząd chętnie sięga po środki unijne, inwestując przy tym w powstawanie nowych stref aktywności gospodarczej. Dzięki dynamicznej współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, w ubiegłym roku otwarto Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości, gdzie także Krakowski Park Technologiczny ma swój punkt informacyjny i gdzie każdy przedsiębiorca lub potencjalny inwestor może otrzymać merytoryczne wsparcie związane z prowadzeniem i rozwojem własnej działalności. Aktywna polityka prorozwojowa sprawia również, że Polska Strefa Inwestycji jest chętnie wybieranym narzędziem przez lokalnych przedsiębiorców. Wszystko to sprawia, że Tarnów jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, czego dowodzi fakt, że do tej pory w aglomeracji tarnowskiej wydano 11 decyzji o wsparciu, o łącznej sumie deklarowanych nakładów inwestycyjnych w wysokości około 120 milionów złotych.

(sm)