Tarnów z ofertą dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu

Prezydent Roman Ciepiela i jego zastępca Piotr Augustyński wezmą udział w rozpoczynającej się jutro (12 czerwca) w Warszawie dorocznej konferencji ABSL Summit. Prezydent będzie jednym z mówców panelu po hasłem „Miasta średniej wielkości jako nowe lokalizacje nowoczesnych usług dla biznesu.”. Gościem honorowym konferencji będzie były prezydent USA Bill Clinton.

ABSL Summit (ABSL – Association of Business Service Leaders, Stowarzyszenie Liderów Sektora Usług Biznesowych) to odbywające się od dziesięciu lat konferencje będące „wyjątkową platformą wymiany doświadczeń między zarządzającymi sektorem usług biznesowych z najwyższego szczebla. To swoisty tygiel idei kluczowych postaci, które wywierają niebagatelny wpływ na jakość biznesu, jego otoczenia i – ostatecznie – również politykę” – tak określa je amerykański magazyn ekonomiczny „Forbes”. A organizatorzy dodają, iż ABSL Summit jest wyjątkową platformą networkingową i, rokrocznie, najbardziej oczekiwanym wydarzeniem sektora nowoczesnych usług biznesowych w regionie Europy Środkowo - Wschodniej. Konferencja ABSL każdorazowo gromadzi niemal 1000 liderów biznesu, co roku prezentując przeszło 100 mówców i panelistów.

Jednym z mówców tegorocznej konferencji będzie prezydent Roman Ciepiela, który weźmie udział w panelu „Miasta średniej wielkości jako nowe lokalizacje nowoczesnych usług dla biznesu” (Medium - size cities as new emerging locations for BSS), prezentując m.in. ofertę Tarnowa w tej dziedzinie i zapraszając potencjalnych inwestorów do odwiedzenia miasta.

Obecność i wystąpienie prezydenta Tarnowa podczas tej prestiżowej konferencji wiąże się z faktem, iż w marcu nasze miasto zajęło drugie po Opolu miejsce w kraju w rankingu ABSL i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W gronie 35 miast średnich Tarnów został uznany za miasto z największym potencjałem w zakresie obsługi inwestorów z nowych branż. W raporcie będącym podsumowaniem badań stwierdza się, że Tarnów jest gotowy do przyjęcia inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC/IT/R&D), co jest pokłosiem intensywnych działań samorządu, które pozwalają budować potencjał miasta otwartego na nowe branże.

W badaniu przeprowadzonym dla celów rankingu eksperci poddali szczegółowej ocenie działania miasta w obszarach: kapitał ludzki, polityka proinwestycyjna (maksymalna liczba punktów), infrastruktura dla seniora, dostępność transportowa, zatrudnienie w sektorze, poziom i jakość życia, współpraca uczelni z biznesem oraz poziom wynagrodzeń. Suma punktów uzyskanych w poszczególnych dziedzinach złożyła się na wysoką, drugą lokatę w zestawieniu.

i