Tarnowianie wymieniają źródła energii

W roku 2021 na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne oraz zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii miasto przeznaczyło 1 mln 100 tys. zł. Od roku 2005 z dofinansowania skorzystało 1389 tarnowian, zlikwidowano 1951 palenisk, łącznie dofinansowanie wyniosło ponad 9 mln 393 tys. zł. Podpisano również w sumie 184 umowy na dofinansowanie kolektorów słonecznych i 176 umów na ogniwa fotowoltaiczne na łączną kwotę dofinansowania blisko 1 mln 668 tys. zł.

Początkowo przeznaczona na bieżący rok kwota na te zadania wynosiła 600 tys. zł, jednak w ciągu roku, w związku z dużym zainteresowaniem i liczbą wpływających wniosków, była zwiększana dwukrotnie i ostatecznie wyniosła 1 milion 100 tys. zł.

W bieżącym roku kalendarzowym do Urzędu Miasta Tarnowa wpłynęło 143 wnioski o udzielenie dotacji do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczny. Zawartych zostało 116 umów na łączną kwotę ponad 523,5 tys. zł. Obecnie na liście rezerwowej znajduje się pięć wniosków o dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania.

Ponadto w 2021 r. złożonych zostało 135 wniosków o udzielenie dotacji do zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Zawartych zostało 99 umów na kwotę ponad 568,5 tys. zł, na liście rezerwowej znajdują się 22 wnioski.

Gdy tylko ktoś z beneficjentów programu rezygnuje z dofinansowania lub nie dotrzymuje warunków umowy, niezwłocznie zawierane są umowy z kolejnymi osobami z listy rezerwowej.

* * *

Od roku 2005 do drugiej dekady września br. z dofinansowania miasta do zmiany systemu ogrzewania skorzystało 1389 osób, co poskutkowało likwidacją 1951 palenisk węglowych. Łączna kwota dofinansowania wyniosła ponad 9 mln 393 tys. zł.

Od 2011 roku możliwe jest uzyskanie dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Tarnowianie zawarli z miastem w tym czasie 184 umowy na takie instalacje, powstało 734 metry kw. kolektorów słonecznych, dotacje wyniosły ponad 728 tys. zł.

Od roku 2019 ubiegać się można również o dofinansowanie do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych. Do połowy września br. zainteresowanie mieszkańcy podpisali z miastem 176 umów, wybudowano ogniwa o mocy 818,16 kW, dofinansowanie wyniosło 939 tys. 500 zł.