Tarnowski ITS z nagrodą za najlepsze wdrożenie

Tarnów Liderem ITS – nagrodę za najlepsze w Polsce wdrożenie inteligentnych systemów transportowych przez instytucję sektora publicznego odebrali w Warszawie wiceprezydent Tadeusz Kwiatkowski oraz dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji Artur Michałek. W czerwcu w Tarnowie odbędzie się ogólnopolskie seminarium poświęcone ITS jako realizacji idei smart city.

Na naszym zdjęciu prezentujemy uroczystość wręczania nagród.

Wręczenie nagród

Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć, służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów: urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych.

Przyznawana po raz jedenasty statuetka LIDER ITS wyróżnia projekty w czterech kategoriach. Oprócz działań realizowanych przez agendy rządowe, samorządy i instytucje nagradzane są również: najlepszy produkt zrealizowany przez firmę branży ITS, najlepsza praca naukowo-badawcza i najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.

ITS POLSKA jest profesjonalną, publiczno-prywatną inicjatywą mającą na celu wsparcie procesów rozwoju i wdrożenia Inteligentnych Systemów Transportowych, których zastosowanie przyczynia się do rozwoju transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

9 i 10 czerwca Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz Gminą Miasta Tarnowa zorganizują w naszym mieście seminarium nt. „ITS jako element Smart City w Tarnowie”. Jego celem jest zaprezentowanie nowoczesnego Systemu Zarządzania Ruchem w Tarnowie. Uczestnicy wysłuchają przedstawicieli UMT, ZDiK oraz firm, które wykonywały tarnowski system. Będą też mogli zwiedzić Centrum Sterowania Ruchem w Tarnowie i zobaczyć działanie poszczególnych podsystemów.

W seminarium wezmą udział reprezentanci instytucji rządowych i jednostek samorządowych (ministerstwa, GDDKiA, inspektoraty transportu drogowego, zarządy dróg miejskich, powiatowych, wojewódzkich, urzędy miast, województw, powiatów, etc.) oraz przedstawiciele sektora usług, organizacji, uczelni i instytutów badawczych


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski