Tarnowskie szkoły w rankingu Perspektyw

Ogłoszono wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021, który uchodzi za jeden z najbardziej miarodajnych w dziedzinie szkolnictwa. Najlepszą tarnowską szkołą wśród liceów ogólnokształcących okazało się III LO, które zajęło 107. pozycję w skali kraju na 999 sklasyfikowanych liceów i 11. pozycję w Małopolsce na 115 szkół. Wśród techników najlepsze było Technikum nr 4 im. Tadeusza Tertila (ZSM-E) plasując się na 73. miejscu w kraju w gronie 499 szkół, w Małopolsce zajmując miejsce 13. na 111 szkół.

Oto miejsca w rankingu pozostałych tarnowskich szkół. Wśród liceów 198. miejsce w kraju zajęło I LO im. Kazimierza Brodzińskiego (w ub.r. 219. pozycja, a więc jest awans; w obecnym rankingu w Małopolsce miejsce 20.), na 391. miejscu sklasyfikowano II LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego (w ub.r. miejsce 414 – również awans, w Małopolsce miejsce 34.), 531. pozycję zajęło Społeczne LO im. ks. prof. Józefa Tischnera (w ub.r. miejsce 799. – duży awans, w Małopolsce miejsce 51.), miejsce 620. - IV LO im. Jana Pawła II (w ub.r. miejsce 456. – spadek, w Małopolsce miejsce 59.), na 719. pozycji znalazło się Liceum Sztuk Plastycznych (w ub.r. miejsce 773., w Małopolsce miejsce 67.).

W rankingu maturalnym liceów najlepiej z tarnowskich szkół wypadło III LO, które uplasowało się na 117. miejscu w kraju, 212. miejsce zajęło I LO. W tym rankingu ujętych zostało 300 liceów.

W gronie 499 techników w kraju najlepszą tarnowską szkołą okazało się Technikum nr 4 im. Tadeusza Tertila (ZSM-E) plasując się na 73. miejscu w kraju (w ub.r. roku miejsce 214., bardzo duży awans, obecnie w Małopolsce miejsce 13.), 123. miejsce zajęło Technikum nr 7 w Zespole Szkół Budowlanych (w ub.r. miejsce 120., w Małopolsce obecnie miejsce 23.), 124. miejsce przypadło w udziale Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. I. Mościckiego (w ub.r. miejsce 300., w Małopolsce obecnie miejsce 24.), na 220. miejscu sklasyfikowano Technikum nr 5 w Zespole Szkół Odzieżowych i Technicznych im. J. Szczepanika (w ub.r. 323. miejsce, w Małopolsce obecnie miejsce 38.), 279. miejsce zajęło Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego (w ub.r. miejsce 220., w Małopolsce obecnie miejsce 52.), na 481. miejscu sklasyfikowane zostało Technikum nr 6 w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych (w ub.r. miejsce 450, w Małopolsce obecnie miejsce 79.).

W rankingu maturalnym techników na 300 szkół w nim ujętych, 86. miejsce zajęło Technikum nr 4 im. Tadeusza Tertila (ZSM-E), na 112. miejscu sklasyfikowano Technikum nr 1 (ZST im. I. Mościckiego).

W rankingu szkół olimpijskich również triumfowało III LO – 57. miejsce, na 104. miejscu sklasyfikowano I LO, 131. miejsce zajęło Technikum nr 7 w Zespole Szkół Budowlanych. W tym rankingu w klasyfikacji uwzględniono 200 szkół w Polsce, zarówno liceów jak i techników, które miały największą liczbę uczniów biorących udział w olimpiadach.

* * *

- Ten ranking to „profesjonalnie uporządkowana informacja”. Robimy go przede wszystkim z myślą o uczniach ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecznie zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą. Warto dokonywać takich wyborów na podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji – mówią organizatorzy rankingu.