Tomasz Kowalski przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej

Wczoraj w Sali Lustrzanej odbyła się, zwołana przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie, Jakuba Kwaśnego, pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie VII kadencji na lata 2022-2025.

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie

Na wstępie obrad nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Potem dokonano wyboru przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej, został nim Tomasz Kowalski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika. Wiceprzewodniczącymi wybrani zostali Joanna Kiełbasa i Michał Dygdoń, a sekretarzem Szymon Baranowski. Do prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej weszła także jako członkini, Emilia Siedlik.

W inauguracyjnej sesji uczestniczyli m.in. prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, odpowiedzialna w mieście za edukację, zastępczyni prezydenta, Bogumiła Porębska, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Jakub Kwaśny, dyrektor tarnowskiego Pałacu Młodzieży, Jerzy Kosiba oraz radni Rady Miejskiej w Tarnowie. Na sali obecny był także poprzedni przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie, Oliwier Hynek.

Młodzieżowa Rada Miejska jest reprezentacją młodzieży mieszkającej, uczącej się i studiującej w Tarnowie. Ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, a jej siedzibą jest Pałac Młodzieży. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, a także – na wniosek prezydenta Tarnowa – projektów zarządzeń regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, dotyczące nauki, kultury, sportu i ekologii.

Młodzieżowi radni mają także opracowywać strategiczne dokumenty Gminy Miasta Tarnowa na rzecz młodzieży i monitorować ich realizację oraz podejmować działania na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej. Ich zadaniem będzie ponadto: współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz spotkań młodzieżowych, inspirowanie i wspieranie inicjatyw młodych ludzi, współpraca z samorządami uczniowskimi i studenckimi, prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, a także obejmowanie patronatem inicjatyw tarnowskiej młodzieży.

(sm)

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski