Trwa szkolna „Wampiriadka”

Piętnasta edycja popularnej „Wampiriadki” w tym roku odbywa się w nowej, zmienionej formule. Szkolna akcja oddawania krwi, która organizowana jest przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, co roku gromadzi nie tylko uczniów ze szkoły, ale również spoza niej. W  związku z obecną sytuacją epidemiologiczną odbywać się będzie w Stacji Krwiodawstwa przy „starym” Szpitalu od poniedziałku do piątku od 7.15- 11.30.

Akcja oddawania krwi

Zbiórka organizowana jest przez Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy szkole. „Wampiradka” zaczęła się w marcu, ale krew można oddawać także kwietniu i maju.

Przypomnijmy, że dawcami mogą być tylko ci chętni, którzy ukończyli 18 lat. Dla nich przewidziano posiłek regenerujący ok. 4000 kcal, zwolnienie z lekcji, darmowy przejazd na wszystkie linie MPK Tarnów przez miesiąc – po zgłoszeniu się z zaświadczeniem do punktu sprzedaży biletów.

Obecnie honorowemu krwiodawcy przysługuje ustawowo 2 dni pełnopłatnego wolnego i usprawiedliwionego nieobecności na lekcji. Dodatkowo, przy zbiórce oznaczane są także przeciwciała ozdrowieńców oraz ustalana grupa krwi.

(pm)