Urzędnicy uratowali dąb

W obiegowej opinii urzędnicy lekką ręką wydają zezwolenia na wycinanie drzew w mieście. Tymczasem wcale się tak nie dzieje, bo każdy wniosek o wycięcie jest wnikliwie badany, zasięga się opinii specjalistów, a nie są rzadkością sytuacje, gdy miejscy urzędnicy stają w obronie drzewa i dochodzą swoich racji nawet przed sądem. Tak było w przypadku dorodnego dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Braci Saków.

Właściciele posesji zgłosili zamiar usunięcia drzewa, argumentując m.in., iż dąb nachylony jest w kierunku budynku, jest w nienajlepszym stanie, może stanowić niebezpieczeństwo Po przeprowadzeniu oględzin stwierdzono, że dąb szypułkowy rośnie w odległości ok. 6,5 m od budynku mieszkalnego, ma rozłożystą koronę, nieznacznie nachyloną w kierunku budynku, nie ma widocznych zewnętrznych oznak złego stanu zdrowotnego. Decyzja o wycięciu nie została wydana, stwierdzono, iż dąb stanowi cenny przyrodniczo element zieleni, zalecono przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w koronie drzewa.

Właściciele posesji odwołali się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, które podtrzymało decyzję urzędników, wskutek czego właściciele posesji skierowali skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Sąd uchylił zaskarżoną decyzję SKO oraz poprzedzającą ją decyzję tarnowskich urzędników, zalecając sporządzenie opinii przez biegłego lub co najmniej przeprowadzenie oględzin z udziałem dendrologa.

Biegły dokonał oględzin drzewa, dokonano analizy pnia za pomocą tomografu dźwiękowego W efekcie postało opracowanie, w którym biegły przedstawił analizę drzewa przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa dla otoczenia, określił stan zdrowotny dębu, jego żywotności oraz perspektyw dalszego prawidłowego wzrostu. Stwierdzono nieznaczny posusz w koronie (10%), brak oznak uszkodzenia korzeni oraz istotnego uszkodzenia wnętrza pnia. W konkluzji biegły zalecił usunięcie suszu, skrócenie jednego z konarów (tzw. „gałęzi wisielczej") oraz objęcie drzewa ochroną jako pomnika przyrody i przeprowadzenie kontroli w 2022 r.

Pełnomocnik właścicieli posesji wniósł uwagi do ekspertyzy, ale decyzja o zachowaniu drzewa została obowiązującą.

Miejscy urzędnicy podkreślają, iż planowana kontrola drzewa w 2022 roku związana jest z zaleconymi zabiegami pielęgnacyjnymi w koronie dębu. Zabiegi te oraz cięcia powinny być wykonywane w sposób profesjonalny, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Prace minimalizują  niebezpieczeństwo spadnięcia konarów na działkę, które było podnoszone jako jeden z powodów zamiaru usunięcia drzewa, a także polepszają warunki kontrolowanego rozwoju dębu.

Zdaniem specjalistów dąb szypułkowy polepsza przyrodniczą oraz zdrowotną wartość środowiska, a jak wynika z orzecznictwa sądów administracyjnych, dla uzasadnionego wycinania drzewa zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia powinno mieć charakter rzeczywisty, a nie hipotetyczny.