Uzupełniający nabór kandydatów do Rady Sportu

Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela ogłosił uzupełniający nabór kandydatów na wakujące miejsce w Radzie Sportu Gminy Miasta Tarnowa w kadencji 2019-2023.

Tarnów z góry

Kandydatami zostać mogą przedstawiciele środowisk sportowych Tarnowa. Mogą być to wyłącznie osoby pełniące funkcje statutowe we władzach klubów oraz trenerzy lub instruktorzy – szczególnie działający w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia nadsyłać można do poniedziałku, 11 października do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Tarnowa (ul. Mickiewicza 2, pokój nr 20). Pisemne zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, pełnioną przez niego funkcję, zgodę na kandydowanie, uzasadnienie zgłoszenia, dane podmiotu zgłaszającego oraz podpisy osób upoważnionych zgodnie ze statutem do jego reprezentowania.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pokój nr 20 (tel. 0-14 688 42 455, e-mail: m.baran@umt.tarnow.pl).

(sm)