W Tarnowie matury wypadły lepiej niż w Polsce - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

W Tarnowie matury wypadły lepiej niż w Polsce

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. W całej Polsce zdawalność wyniosła 78.2 proc.  W Tarnowie była nieco wyższa, egzamin dojrzałości zdało 81 proc. tegorocznych absolwentów liceów, techników i branżowych szkół II stopnia.

Matura w Tarnowie

Aby zdać maturę należało uzyskać minimum 30 proc. punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym, czyli języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Jak wyglądało to w Tarnowie? Maturę z języka polskiego zdało 98 proc. abiturientów, uzyskując średni wynik 59 proc. Zdawalność z matematyki wyniosła 83 proc, przy średnim rezultacie 60 proc. Jeżeli chodzi o języki nowożytne zdecydowanie najwięcej tarnowskich maturzystów zdecydowało się na język angielski. Do egzaminu z niego przystąpiło 2242 osób, a zdało go 96 proc. przy średnim wyniku 78 proc. Czterdzieści trzy osoby zdecydowały się na przystąpienie do egzaminu z języka niemieckiego – pozytywny wynik osiągnęło 93 proc. z nich, przy średniej 66 proc. Język hiszpański zdało 80 proc. z sześciu abiturientów (średni rezultat 67 proc.), a zdawalność z języka francuskiego i rosyjskiego wyniosła 100 proc. (z każdego z tych języków egzamin zdawały dwie osoby). W Tarnowie nie było natomiast chętnych na przystąpienie do matury z języka włoskiego.

W najbliższych dniach, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikuje wyniki matur dla poszczególnych szkół. Dowiemy się wówczas, która placówka może pochwalić się najwyższą zdawalnością w Tarnowie.

(sm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski