W październiku wybory na Osiedlu Zielonym

W niedzielę, 10 października odbędą się wybory do Rady Osiedla nr 16 „Zielone”. Ubiegłoroczne, podczas których wybierano kandydatów do pozostałych piętnastu rad osiedli, nie doszły do skutku ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów.

Plakat wyborów do Rady Osiedla nr 16 "Zielone"

- Kandydatów do Rady Osiedla zgłaszać mogą wszystkie osoby posiadające czynne prawo wyborcze do tej rady. Warunkiem jest uzyskanie poparcia co najmniej 20 osób – mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, Krzysztof Janas. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do poniedziałku, 6 września przez MKW w trakcie dyżurów, odbywających się w Kancelarii Rady Miejskiej przy ul. Goldhammera 3 (pokój 109).

Aby wybory doszły do skutku, liczba zgłoszonych kandydatów musi być większa od 15 (z tylu osób składa się Rada Osiedla). W przypadku mniejszej liczby kandydatów, termin zgłoszeń przedłużony zostanie do poniedziałku, 13 września.

Informacja o kandydatach zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej we wtorek, 5 października. Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 10 października, w godz. 8-18 w Szkole Podstawowej nr 9 w Tarnowie.

- Apeluję do mieszkańców osiedla Zielonego, aby nie tylko przyszli zagłosować, ale również pozwolili się wybrać – dodał radny Stanisław Klimek

(sm)