Warto zainteresować się „Mieszkaniem na Start” - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Warto zainteresować się „Mieszkaniem na Start”

Tarnów jest jedną z 36 gmin w Polsce uczestniczących w rządowym programie dopłat do czynszu pn. „Mieszkanie na Start”. Program jest adresowany do najemców nowych mieszkań, które tworzone są w ramach współpracy inwestorów z gminami. Program to bezzwrotna pomoc finansowa dla osób fizycznych w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania.

Planowane osiedle "Słoneczny Stok"

Pierwsza inwestycja w tej formule powstała przy ul. Sportowej 7B w Tarnowie i została zasiedlona na przełomie roku 2022/2023, a najemcy mogą korzystać z pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych przez okres 15 lat. W wyniku współpracy miasta z Tarnowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w 2022 r. została zawarta kolejna umowa na realizację inwestycji w postaci zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej - Błotnej w Tarnowie pod nazwą „Słoneczny Stok”.

W budynkach o wysokości do trzech kondygnacji, z dużymi balkonami, będzie 109 mieszkań o powierzchni od 30 do 70 mkw. oraz około 50 miejsc parkingowych w podziemiu. Budynki będą spełniać zaostrzoną normę cieplną. Mieszkania przeznaczone pod wynajem będą oddane do użytkowania w standardzie „pod klucz”.

Inwestycja jest realizowana przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Gminy Miasta Tarnowa.

W ramach zawartej umowy TTBS wybuduje a miasto wskaże najemców lokali wyłonionych w naborze. Zasady przeprowadzania naboru, kryteria pierwszeństwa do zawarcia umowy najmu i zasady przeprowadzania oceny punktowej wniosków zostały określone w Uchwale nr LXXXIV/802/2023 Rady Miejskiej w Tarnowie z 27 kwietnia 2023 roku. Na dodatkowe punkty mogą liczyć mi. in. rodziny z dziećmi, młodzi, którzy nie ukończyli 35. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, posiadacze książeczek mieszkaniowych, osoby chcące zamieszkać w Tarnowie z uwagi na podjęcie tutaj pracy lub nauki, absolwenci uczelni wyższych oraz kadra akademicka.

Zakwalifikowani pomyślnie kandydaci na najemców zobowiązani będą do wpłacenia partycypacji w kosztach budowy najmowanych lokali w wysokości około 2 000 zł/mkw., której wpłata będzie wymagana przed podpisaniem umowy najmu. Przewidywany czynsz w roku 2025 r. wynosił będzie około 18,00 zł/mkw. Przyszli najemcy mieszkań będą mogli korzystać z programu bezzwrotnego rządowego wsparcia w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania, a dopłaty będzie można uzyskiwać przez 15 lat.

Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w lipcu 2023 r. a oddanie budynków do użytkowania w III kwartale 2025 r.


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejCiepłe mieszkanieTarnów.pl miesięcznik miejski