Ważne rozmowy o miejskiej przyszłości

Dzisiaj odbywają się dwa istotne dla miasta i jego przyszłości spotkania. W Warszawie w Ministerstwie Rozwoju jest prezydent Roman Ciepiela, a jego zastępca, Tadeusz Kwiatkowski,  prezentuje dzisiaj stanowisko tarnowskiego samorządu w debacie na temat projektu strategii województwa małopolskiego.

Prezydent Roman Ciepiela w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, bierze udział w spotkaniu z okazji inauguracji nowego programu Polskiego Funduszu Rozwoju „PFR dla miast”. Polski Fundusz Rozwoju SA to grupa finansowa oferująca instrumenty służące rozwojowi m.in. samorządów i przedsiębiorstw, inwestująca w zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny. PFR wspomaga finansowanie zadań użyteczności publicznej i zadań własnych samorządów, w tym głównie: dróg, ulic, mostów, sektora wodno-kanalizacyjnego, infrastruktury społecznej, gospodarki odpadami, transportu zbiorowego, ciepłownictwa, ochrony zdrowia. Samorządy mogą także pozyskać środki na obiekty infrastruktury sportowej, infrastruktury wspierającej biznes czy infrastruktury miejskiej.

Nowy program, związany z rozwojem inteligentnych miast, ma służyć m.in. zwiększeniu liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w miastach, łatwiejszemu dostępowi do finansowania tego typu inwestycji i popularyzacji tej tematyki - jedną z części programu jest Akademia Miast Przyszłości, która ma pomóc w przygotowaniu samorządowców na wyzwania związane z cyfrową transformacją gospodarki.

Natomiast wiceprezydent Tadeusz Kwiatkowski, na zaproszenie marszałka województwa, Witolda Kozłowskiego, prezentuje dzisiaj stanowisko tarnowskiego samorządu podczas drugiego spotkania organizowanego w ramach prac nad Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030” oraz w dyskusji dotyczącej podejścia do kwestii terytorializacji wsparcia z UE w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027. Istotną częścią spotkania odbywającego się w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego są również warsztaty dla przedstawicieli samorządów terytorialnie związanych z Tarnowem, poświęcone zintegrowanym inwestycjom terytorialnym w unijnej perspektywie finansowej 2021-2027.