Więcej pasażerów w autobusach

Od najbliższej soboty wzrośnie limit osób, które mogą podróżować transportem zbiorowym. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów.

Autobus

Do tej pory limit wynosił 50% miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc (siedzących i stojących). To właśnie ta druga wersja funkcjonuje w komunikacji miejskiej w Tarnowie. Od 15 maja to się zmieni.

Od soboty autobusy w Tarnowie pomieszczą połowę liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Dla przykładu – w autobusie firmy Scania jest ogółem 75 miejsc. Do 14 maja włącznie może z niego korzystać naraz 22 pasażerów. Od soboty liczba ta podniesie się do 38 osób. To przyrost 16 nowych miejsc. W pozostałych autobusach przyrost nowych miejsc wyniesie do 19 . Dalej jednak będzie można zająć co drugie miejsce siedzące. Reszta, tak jak dotychczas, będzie oznaczona czerwoną plakietką.

O zmianach będzie także informować MPK na drzwiach każdego autobusu.

(mt)