Wschodnia obwodnica na rządowej liście

Podczas specjalnie zwołanej w minioną sobotę konferencji prasowej minister infrastruktury ogłosił listę 100 obwodnic, które rząd planuje do budowy na najbliższe lata. Na liście znalazła się wschodnia obwodnica Tarnowa.

Wpisanie na rządową listę planowanej do budowy od blisko 12 lat wschodniej obwodnicy Tarnowa oznacza, że inwestycja zostanie dofinansowana przez państwo i będzie realizowana. Podczas konferencji minister Andrzej Adamczyk podał rok 2030 jako termin zakończenia budowy wszystkich 100 obwodnic. W przypadku obwodnicy Tarnowa przetarg na inwestycję miałby zostać ogłoszony w drugiej połowie 2021 roku, w tymże roku ruszyć mają pierwsze prace, realny termin zakończenia budowy to rok 2025.

Przypomnijmy, że w grudniu minionego roku tarnowscy radni podjęli uchwałę o zaprzestaniu przez miasto współfinansowania prac przygotowawczych, konkretnie dokumentacyjnych, dotyczących budowy wschodniej obwodnicy. Przeciwnikiem decyzji rajców był prezydent Roman Ciepiela, który podkreślał, iż taka uchwała to de facto wycofanie się z budowy obwodnicy, sygnał do GDDKiA, że miasto nie jest zainteresowane inwestycją i zniweczenie wieloletnich prac i starań.

- Decyzja rządu, który wpisał wschodnie obejście Tarnowa na listę priorytetowych obwodnic bardzo mnie cieszy. To świetna wiadomość dla tarnowian, a przede wszystkim mieszkańców osiedli Jasna, Westerplatte, Zielonego i Rzędzina, którzy od wielu lat ponoszą konsekwencje wzmożonego ruchu tranzytowego na południe z autostrady A4 i drogi krajowej 73 – mówi Roman Ciepiela dodając, iż prace przy wschodniej obwodnicy są już bardzo zaawansowane. - Jest wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie ostateczna i prawomocna decyzja środowiskowa, a krakowski oddział GDDKiA zlecił wykonanie: mapy do celów projektowych, dokumentacji geologicznej, oraz Koncepcji Programowej.

Pamiętać też trzeba, iż radni miejscy 25 września 2014 r. uchwalili Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Tarnowa, w którym przebieg obwodnicy wschodniej jest zgodny z wskazanym w decyzji środowiskowej.

Od ponad tygodnia w Tarnowie zbierane były podpisy tarnowian pod petycją do premiera, którzy apelowali w niej o budowę wschodniej obwodnicy. Pod internetową wersją petycji podpisało się 365 osób, pod wersją papierową podpisy nadal są zbierane.

Przypomnijmy, iż na ustalony i zatwierdzony przebieg wschodniej obwodnicy nie zgadza się cześć mieszkańców tarnowskiej dzielnicy Rzędzin i wsi Wola Rędzińska w gminie Tarnów. Swój protest motywują koniecznością częściowych wyburzeń domów oraz tym, iż obwodnica w tym wariancie przebiegać będzie w bliskim sąsiedztwie ich domów.

A w najbliższą środę w Tarnowie zaplanowana jest nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej poświęcona wschodniej obwodnicy.

Warto przeczytać również: Tarnowianie piszą petycję w sprawie wschodniej obwodnicy