Wybory do rad osiedli przełożone na 27 września - TARNÓW - Polski Biegun Ciepła

Wybory do rad osiedli przełożone na 27 września

Kolejnej zmianie uległ termin wyborów do rad osiedli Gminy Miasta Tarnowa. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, radni zadecydowali  - przy 22 głosach za i dwóch wstrzymujących się - o przeniesieniu ich na 27 września. Do tego dnia przedłużono także czas trwania członkostwa w radach osiedli w kadencji 2016-2020.

Przypomnijmy, że pierwotnie wybory miały się odbyć 29 marca, ale ze względu na ogłoszenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego radni podjęli uchwałę o przełożeniu ich na 28 czerwca. Obecnie ich termin został przesunięty o kolejne trzy miesiące.

 

W związku z nowym terminem wyborów zmianie uległ rzecz jasna również kalendarz wyborczy (czynności wyborcze zakończono na skompletowaniu zgłoszeń kandydatów na członków rad osiedli). Przedstawia się on teraz następująco:

- do 22 września 2020 r. - obwieszczenie o kandydatach do rad osiedli wraz z informacją o liczbie wybieranych radnych osiedlowych

- do 24 września 2020 r. - sporządzenie list wyborców

- w dniu 26 września 2020 r. – przekazanie osiedlowym komisjom wyborczym spisów wyborców

- w dniu 27 września 2020 r. przed godziną 8 - dostarczenie osiedlowym komisjom wyborczym kart do głosowania

- w dniu 27 września 2020 r. od godz. 8 do 18 – głosowanie.

(sm)


Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoEuropejski Fundusz SpołecznyProgram czyste powietrze - weź dotację, wymień piecEkointerwencja - Zgłoś spalanie odpadów lub naruszenie uchwały antysmogowejTarnów.pl miesięcznik miejski