Wystarczy ważna legitymacja szkolna

Od września uczniowie tarnowskich szkół podstawowych mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. W tym czasie znacznie wzrosło zainteresowanie Tarnowską Kartą Miejską. Zgodnie z regulaminem dotyczącym darmowych przejazdów, uczniowie, którzy podróżują MPK, muszą posiadać jedynie ważną legitymację szkolną.

W związku z wprowadzeniem darmowych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych znacznie wzrosło zainteresowanie Tarnowską Kartą Miejską, na której można zakodować specjalny bilet, chociaż zgodnie z regulaminem do bezpłatnych przejazdów uprawnia legitymacja szkolna. Tylko w ostatnim tygodniu w urzędzie miasta przy ul. Nowej 4 przyjęto 700 wniosków o wydanie TKM, zwykle takich wniosków jest 150. Obecnie czas na wyrobienie karty wydłużył się do miesiąca.

Zachęcamy, by wniosek o wydanie Tarnowskiej Karty Miejskiej złożyć w październiku, kiedy to powinien znacznie skrócić się czas oczekiwania na taką kartę. Wnioski przyjmowane są zarówno przy ul. Nowej 4, jak i w kasach ZDiK przy ul. Krakowskiej 42 i ul. Brama Pilzneńska 3.

Informacje o zasadach korzystania z biletów można uzyskać telefonicznie: 14 688 31 03, 14 688 31 04.

(ww)