Wyższe dodatki dla nauczycieli

Jest już nowy regulamin wynagradzania nauczycieli, obowiązujący w tarnowskich przedszkolach i szkołach wszystkich szczebli. Przewiduje wyższe dodatki dla wychowawców i podniesienie puli przeznaczonej na tak zwane dodatki motywacyjne.

Regulamin wynagradzania nauczycieli został już przyjęty przez radnych. Dodatki dla wychowawców wzrosną (brutto) z 35 do 55 złotych – w przedszkolach, z 70 do 100 złotych – w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz z 55 do 60 złotych – w oddziałach integracyjnych. Kwota przeznaczona na dodatki motywacyjne została zwiększona o 120 tysięcy złotych.
Ogólnie na wszystkie dodatki miasto wyda rocznie milion złotych więcej niż dotąd