Z posłami o obwodnicy, ochronie zdrowia i aglomeracji

W poniedziałek, 17 maja, na zaproszenie prezydenta Romana Ciepieli, w specjalnej telekonferencji udział wzięli posłowie ziemi tarnowskiej, radni wojewódzcy i przedstawiciele sejmiku oraz przedstawiciele władz wojewódzkich. Rozmawiano przede wszystkim o finansowaniu obwodnicy wschodniej Tarnowa, ale również ochronie zdrowia i budowania Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska.

W spotkaniu udział wzięli posłowie: Urszula Augustyn, Stanisław Bukowiec, Anna Pieczarka, Piotr Sak i Józefa Szczurek-Żelazko; radni wojewódzcy: Józef Gawron, Krzysztof Nowak, Wojciech Skruch i Stanisław Sorys oraz wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Dyskusja została zdominowana przez sprawy związane z finansowaniem wschodniej obwodnicy Tarnowa. Prezydent Roman Ciepiela podkreślił, iż budowa obwodnicy jest najważniejszą, a jednocześnie najbardziej kosztowną na przestrzeni wielu lat inwestycją, miasto nie jest w stanie udźwignąć części przypadającego nań finansowanie i zaapelował do wszystkich, aby wsparli starania miasta o znalezienie pieniędzy z innych źródeł. Takie wsparcie może umożliwić sejmik samorządowy i budżet województwa, budżet państwa, fundusze europejskie w ramach Krajowego Planu Odbudowy (jest zgłoszenie inwestycji do KPO) oraz w fundusze europejskie z nowej perspektywy finansowej.

Z pracami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nad projektem obwodnicy zapoznał zebranych Artur Michałek, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie. Koszt obwodnicy jest ogromny: według ostatnich projektów i wycen dostarczonych miastu przez GDDKiA wzrósł z 450 (grudzień 2020) do 517 mln zł, w tym udział miasta ma wynieść 338 mln zł. Jak dotychczas nie ma też wyliczeń, skąd wzięły się te kwoty.

W dyskusji poruszono sporo wątków związanych z obwodnicą (przebieg, protesty społeczne, projekt i możliwości jego zmiany, olbrzymie koszty inwestycji itp.), zwracano też uwagę, iż w większości przypadków miasta nie finansują z własnych środków budowy obwodnic, które są częścią dróg krajowych. Posłanka Urszula Augustyn stwierdziła wprost, że gdy rząd tworzy program budowy 100 obwodnic na 100-lecie niepodległości to powinien również znaleźć pieniądze na jego finansowanie.

Wspólna konkluzja była dość optymistyczna: obecni na poniedziałkowym spotkaniu podejmą starania, aby w miarę możliwości wspomóc miasto w znalezieniu zewnętrznych funduszy na pokrycie przypadającej na budżet Tarnowa części kosztów sfinansowania obwodnicy.

W części dyskusji dotyczącej ochrony zdrowia prezydent zaapelował do parlamentarzystów i radnych, aby wzięli pod uwagę fakt, iż społeczeństwo polskie się starzeje i w miejskim szpitalu konieczne jest uruchomienie oddziału długoterminowej opieki, czyli do facto stworzenie nowego oddziału wewnętrznego z minimum 250 łóżkami.

Roman Ciepiela przybliżył też uczestnikom wirtualnego spotkania działania, jakie zostały podjęte przez miasto i PWSZ w Tarnowie, aby w tejże uczelni mógł powstać wydział lekarski. W tej sprawie jest już wstępna deklaracja chęci współpracy władz Uniwersytetu Jagiellońskiego i Collegium Medicum UJ, przyśpieszeniu mają też ulec prace nad tworzeniem Akademii Tarnowskiej. Prezydent poprosił o wsparcie również dla tej inicjatywy.

Na zakończenie spotkania prezydent Tarnowa poinformował o pracach nad utworzeniem Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska, która ma posłużyć o działań związanych ze Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi.