Z prezydentem o osiedlach

Inwestycje dla tarnowskich osiedli, ich najważniejsze potrzeby i plany na przyszłość – to były główne tematy spotkania prezydenta miasta, Romana Ciepieli i przewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowie, Jakuba Kwaśnego z przewodniczącymi rad i zarządów osiedli.

W roboczym spotkaniu, poświęconemu tarnowskim osiedlom uczestniczyli także miejscy radni i przedstawiciele Zarządu Dróg i Komunikacji oraz magistrackich wydziałów, zaangażowanych w realizację zadań drogowych i inwestycyjnych, wskazanych na ten rok przez rady osiedli, a finansowanych z miejskiego budżetu. W sali konferencyjnej ZAZ „Słoneczne Wzgórze” prezydent Roman Ciepiela przedstawił prezentację, poświęconą kolejno wszystkim osiedlom i realizowanym na nich remontom, modernizacjom i innym działaniom, zarówno miejskim, jak i tym prowadzonym w odpowiedzi na wnioski rad.  – Dziękuję za to spotkanie.  Jesteśmy w środku roku budżetowego, w fazie realizacji zadań i chcę wspólnie z państwem dokonać teraz przeglądu zadań od pierwszego do szesnastego osiedla – podkreślał prezydent, rozpoczynając prezentację.

Lista zadań, które rady szesnastu tarnowskich osiedli wybrały do realizacji w tym roku, liczy łącznie około dwustu pozycji. To remonty osiedlowych dróg, rozbudowy i modernizacje ulic, budowy i remonty chodników oraz miejsc postojowych, a także inwestycje w zieleń, place zabaw, oświetlenie i drobną miejską infrastrukturę, taką jak ławeczki czy kosze na śmieci oraz przedsięwzięcia kulturalne czy wszelkiego rodzaju działania związane z edukacją. Co rok miasto na podstawie specjalnie przygotowanego algorytmu przekazuje każdemu osiedlu określoną kwotę z miejskiego budżetu. W tym roku to łącznie 4 miliony złotych. O tym, jak je wydać, decydują rady osiedli po konsultacjach z mieszkańcami. Zadania, wybrane na 2019 rok do wykonania są na różnych etapach, część została już ukończona, część trwa. Każde osiedle wybrało od kilku do kilkudziesięciu różnorodnych zadań, w miarę potrzeb i posiadanych środków.

Przedstawiciele osiedli oceniali w dyskusji przebieg i stan osiedlowych inwestycji. Sporo miejsca poświęcono drogom, chodnikom i ścieżkom. Na związane z nimi pytania obszernie odpowiadał dyrektor ZDiK, Artur Michałek. Osiedlowi radni informowali też o wnioskach i potrzebach mieszkańców. Radna Anna Krakowska zwracała uwagę na zbyt małą liczbę miejsc parkingowych na Osiedlu nr 4 „Grabówka”.  Zbigniew Kolak, przewodniczący Rady Osiedla nr 5 „Rzędzin” zwrócił uwagę, że tylko kilka z 39 dróg w Rzędzinie jest pokrytych asfaltem, a reszta to drogi szutrowe. – Bez wykupu gruntów nie jesteśmy w stanie niczego zmienić na osiedlu ani go rozwijać. Andrzej Ziembicki, przewodniczący Zarządu Osiedla nr  6 „Gumniska – Zabłocie” pytał o datę otwarcia wiaduktu na alei Tarnowskich. Dyrektor Michałek przypomniał, że tę inwestycję finansuje państwo, a realizuje PKP PLK. – Przedstawiciele PKP i ministerstwa deklarowali, że będziemy mogli przejeżdżać pod wiaduktem do końca czerwca tego roku. Jednak zgodnie z przepisami inwestor musi też przebudować układ drogowy. To trwa, bo projektanci, realizujący przedsięwzięcie nie przewidzieli aż tak wysokiego stanu wód gruntowych. Przedłożone przez nich rozwiązania nie pozwalają na prawidłowe wykonanie tego remontu, tak, aby woda nie zniszczyła ulicy – mówił dyrektor. Głos w tej sprawie zabrał również prezydent miasta. – Niestety, to nie jest pytanie do nas. I ja, i przedstawiciele ZDiK – u jesteśmy tym tak samo poirytowani jak państwo. Monika Rąpała, Przewodnicząca Rady Osiedla nr 7 „Krakowska” pytała o oświetlenie ulicy Prusa, a Jan Wielgus, przewodniczący Rady Osiedla nr 8 „Mościce” zwracał uwagę na brak miejsc parkingowych w Mościcach, do których, jak mówił, każdego dnia dojeżdża do pracy około pięciu tysięcy osób. W dyskusji powróciła też sprawa granic tarnowskich osiedli. Krzysztof Nowak, Przewodniczący Rady Osiedla nr 14 „Legionów Henryka Dąbrowskiego” podkreślał, że jego osiedle jest niewielkie i tylko przez to traci na rzecz innych. – Ten podział może faktycznie jest niesprawiedliwy dla Osiedla Legionów. Być może warto przemyśleć algorytm dzielenia pieniędzy – przyznał prezydent Roman Ciepiela i dodał, że w planach jest remont osiedlowych boisk sportowych i chodników. Przewodnicząca Zarządu Osiedla Osiedla nr 16 „Zielone” Elżbieta Bazuła - Boruch zwracała uwagę na usychające drzewa, świeżo zasadzone przez miasto. W odpowiedzi prezydent poinformował, że nasadzenia są objęte dwuletnią gwarancją i wykonawca jest zobowiązany do ich wymiany. 

Mowa była również o nowym statucie dla tarnowskich osiedli, nad którym, zgodnie ze swoimi kompetencjami, pracuje przewodniczący rady miejskiej. Jakub Kwaśny przedstawił proponowane zmiany w statucie i podkreślał, że choć według przepisów przewodniczący rady współpracuje z przewodniczącymi rad osiedli, a prezydent z przewodniczącymi  osiedlowych zarządów, to spotkanie jest wspólną inicjatywą. - Miasto jest wspólne, działamy wspólnie, stąd nasza wspólna obecność. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie podziękował radom, które przekazały mu swoje wnioski do zmiany statutu, dodał też, że trafiły do niego również wnioski o korektę granic osiedli. - Obecnie, w trwającym roku wyborczym, nie można tego zrobić.

Równolegle na terenie osiedli zadania inwestycyjne realizuje miasto. Wśród najistotniejszych z nich prezydent Roman Ciepiela wymienił między innymi remont kamienicy pod adresem Rynek 4, w której powstanie Tarnowski Park Doświadczeń i remont płyty rynku (Osiedle nr 1 „Starówka”), rozbudowę ulicy Elektrycznej (na Osiedlu nr 3 „Piaskówka”), rozbudowę ulicy Bocznej (Osiedle nr 4 „Grabówka”), rozbudowę ulicy Lwowskiej (Osiedle nr 5 „Rzędzin”) czy modernizację Hali Jaskółka (Osiedle nr 8 „Mościce”). 

Po zakończeniu blisko trzygodzinnej dyskusji prezydent Roman Ciepiela zapowiedział, że kolejne spotkanie z przedstawicielami rad i zarządów tarnowskich osiedli prawdopodobnie odbędzie się po wakacjach.

 

(dm)