Złap za ster!

Trwa nabór do II edycji projektu „Złap za STER” dla osób z Małopolski, które utraciły lub mogą utracić pracę. W jego ramach proponowane są m.in. szkolenia, dotacje, doradztwo czy refundacje. 

Złap za STER

Z pomocy mogą skorzystać ci, którzy zostali zwolnieni z pracy maksymalnie pół roku temu, nie dostali przedłużenia umowy, są zagrożeniu utratą pracy lub odchodzą z rolnictwa.

Projekt oferuje szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. Można także wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach i kursach zawodowych, dobieranych indywidualnie do potrzeb uczestników, płatnych stażach, w warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy, uzyskać opiekę osobistego doradcy, dodatek relokacyjny czy refundację studiów podyplomowych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zgłoszenia są przyjmowane przez internet na fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja.

Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI - dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 300 04 51/ 533 446 405, e-mail: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl oraz w Biurze Projektu: ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów.

„Złap za STER!” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

(mt)