Zmiana na stanowisku rzecznika konsumentów

Od 1 października Krzysztof Podgórski przestał pełnić funkcję Miejskiego Rzecznika Konsumentów. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela w drodze wewnętrznego awansu mianował na to miejsce panię Edytę Wawrykę.

Krzysztof Podgórski funkcję Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Tarnowie pełnił od 1999 roku, był jednym z pierwszych rzeczników powołanych w miastach. W swojej pracy zawodowej dał się poznać od jak najlepszej strony, za duże zaangażowanie chwalili go konsumenci, których problemy rozwiązywał. Za wieloletnią pracę trzy lata temu został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. We wrześniu poinformował władze miejskie, iż zamierza rozpocząć karierę zawodową na innym polu i poprosił o rozwiązanie umowy.

Na jego miejsce prezydent Roman Ciepiela mianował w ramach wewnętrznego awansu związaną w ostatnich latach z Urzędem Miasta Tarnowa Edytę Wawrykę, która nowe stanowisko objęła 5 października.

Nowa Miejska Rzecznik Konsumentów ma wykształcenie magisterskie ekonomiczne, karierę zawodową rozpoczynała od pracy w KRUS w Rzeszowie, z Urzędem Miasta Tarnowa związała się w lipcu 2006 roku, przeszła wszystkie szczeble urzędniczej kariery, od podinspektor realizującej zadania z zakresu wydawania dowodów osobistych, po stanowisko zastępczyni dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich. Posiada bardzo duże doświadczenie, bowiem w trakcie swojej pracy zajmowała się m.in. nadzorem nad Powiatowym Urzędem Pracy, nieodpłatną pomocą prawną, wyborami powszechnymi i budżetem obywatelskim. Posiada uprawnienia do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze PESEL, w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz w systemach teleinformatycznych, w których prowadzone są te rejestry.