Zmiany w organizacji ruchu 11 LISTOPADA

W związku z obchodami 101. rocznicy odzyskania niepodległości zostanie zmieniona organizacja ruchu na niektórych ulicach, wprowadzone zostaną również objazdy na trasach dwunastu linii autobusowych.

W niedzielę 10 listopada o godz. 20 zamknięty zostanie pas postojowy na ul. Piłsudskiego pomiędzy ulicami Mickiewicza i Słowackiego. W poniedziałek 11 listopada, w godzinach 16 – 17.30 z ruchu wyłączony zostanie odcinek al. Solidarności od ul. Nowy Świat do ul. Piłsudskiego, a od godz. 17.30 do 20 zamknięty będzie odcinek ul. Mickiewicza pomiędzy ulicami Legionów i Brodzińskiego.

W związku z tym, w poniedziałek 11 listopada wprowadzone zostaną objazdy:

W godzinach 16.00 – 17.30 w kierunku zachodnim:

- ul. Starodąbrowska – ul. Słoneczna – ul. ks. Sitko – ul. Słowackiego – ul. Nowy Świat i dalej bez zmian,

- ul. Starodąbrowska – ul. Mickiewicza – ul. Brodzińskiego – ul. ks. Sitko i dalej bez zmian,

W godzinach 17.30- 20.00 w kierunku zachodnim:

- ul. Starodąbrowska – ul. Słoneczna – ul. ks. Sitko – ul. Słowackiego – ul. Nowy Świat i dalej trasą bez zmian,

- ul. Starodąbrowska – ul. Mickiewicza – ul. Brodzińskiego - ul. Asnyka – ul. Legionów – ul. Mickiewicza - al. Solidarności i dalej bez zmian

W godzinach 16.00 – 17.30 w kierunku wschodnim:

- al. Solidarności – ul. Nowy Świat (w kierunku ul. Krakowskiej) i dalej bez zmian,

W godzinach 17.30 – 20.00 w kierunku wschodnim:

- al. Solidarności – ul. Piłsudskiego - ul. ks. Sitko

***

Między godz. 16, a 20 nastąpią również wynikające z zamknięcia ulicy Mickiewicza zmiany w przebiegu tras linii nr 0, 3, 5, 6, 9, 14, 31, 33, 206, 210, 222 i 229. Ulica Mickiewicza będzie zamknięta ze względu na uroczystości odsłonięcia pomnika Józefa Piłsudskiego oraz śpiewanie pieśni patriotycznych obok teatru.

 

Linie nr 0 i 31:

Kursy od ul. Słonecznej w kierunku Mościc i Góry św. Marcina będą wykonywane ulicami ks. Sitki, Słowackiego, Klikowską do ul. Szujskiego i dalej podstawową trasą. Na trasie pomijane będą przystanki al. Matki Bożej Fatimskiej - Curie, Mickiewicza – Poczta oraz al. Solidarności – Klikowska.

Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki, dodatkowo przy ul. Klikowskiej przed dojazdem do skrzyżowania z ul. Szujskiego będzie obowiązywał tymczasowy przystanek zastępczy.

 

Kursy w kierunku al. Jana Pawła i Szpitala św. Łukasza będą wykonywane trasą objazdu:

Od godz. 16 do godz. 17.30 od ul. Szujskiego ulicami Klikowską, Słowackiego i ks. Sitki do ul. Słonecznej a następnie podstawową trasą. Na trasie będą pomijane przystanki: Solidarności – Grottgera, Solidarności – Seminarium oraz al. Matki Bożej Fatimskiej – Curie. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki.

Od godz. 17.30 do godz. 20 od ul. Szujskiego ulicami al. Solidarności, Piłsudskiego i ks. Sitki do ul. Słonecznej a następnie podstawową trasą. Na trasie pomijany będzie przystanek al. Matki Bożej Fatimskiej – Curie. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki.

 

Linia nr 3:

Kursy od ul. Słonecznej w kierunku Klikowej będą wykonywane ulicami ks. Sitki, Słowackiego do ul. Klikowskiej i dalej podstawową trasą. Na trasie pomijane będą przystanki al. Matki Bożej Fatimskiej - Curie, Mickiewicza – Poczta, al. Solidarności – Klikowska oraz Klikowska – al. Solidarności.

Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki.

 

Kursy w kierunku os. Jasna II będą wykonywane trasą objazdu:

Od godz. 16 do godz. 17.30 od ul. Klikowskiej Słowackiego i ks. Sitki do ul. Słonecznej a następnie podstawową trasą. Na trasie będą pomijane przystanki: Solidarności – Grottgera, Solidarności – Seminarium oraz al. Matki Bożej Fatimskiej – Curie. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki.

Od godz. 17.30 do godz. 20 od ul. Klikowskiej ulicami al. Solidarności, Piłsudskiego i ks. Sitki do ul. Słonecznej a następnie podstawową trasą. Na trasie pomijany będzie przystanek al. Matki Bożej Fatimskiej – Curie. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki.

 

Linie nr 5, 6 i 206:

Kursy w kierunku ulicy Wiśniowej i Pawęzowa będą wykonywane trasą objazdu:

Od godz. 16 do godz. 17.30 od ul. Szkotnik ulicami Szujskiego, Klikowską, Słowackiego i ks. Sitki, następnie podstawową trasą. Na trasie będą pomijane przystanki: Solidarności – Grottgera, Solidarności – Seminarium oraz al. Matki Bożej Fatimskiej – Curie. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki.

Od godz. 17.30 do godz. 20 od ul. Szkotnik ulicami al. Solidarności, Piłsudskiego i Sitki do ul. Słonecznej a następnie podstawową trasą. Na trasie pomijany będzie przystanek al. Matki Bożej Fatimskiej – Curie. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki.

 

Kursy od ul. Słonecznej w kierunku ul. Szkotnik będą wykonywane ulicami ks. Sitki, Słowackiego, Klikowską do ul. Szujskiego i dalej swoją podstawową trasą. Na trasie pomijane będą przystanki al. Matki Bożej Fatimskiej - Curie, Mickiewicza – Poczta oraz al. Solidarności – Klikowska.

Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki, dodatkowo przy ul. Klikowskiej przed dojazdem do skrzyżowania z ul. Szujskiego będzie obowiązywał tymczasowy przystanek zastępczy.

 

Linia nr 9:

Kursy od ul. Lwowskiej w kierunku Mościc będą wykonywane ulicami Dąbrowskiego, Konarskiego i Narutowicza do ul. Krakowskiej i dalej podstawową trasą. Na trasie pomijane będą przystanki Starodąbrowska - Mickiewicza, Mickiewicza – Poczta, al. Solidarności – Klikowska oraz Krakowska – plac Kościuszki.

Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki.

 

Kursy w kierunku Szpitala Św. Łukasza nie ulegają zmianie.

 

Linia nr 14:

Kursy od ul. Starodąbrowskiej w kierunku os. Zbylitowska Góra będą wykonywane ulicami Słoneczną, ks. Sitki, Słowackiego, Klikowską, Krasińskiego do ul. Krakowskiej i dalej podstawową trasą. Na trasie pomijane będą przystanki Starodąbrowska - Szpital, Mickiewicza – Poczta oraz Nowy Świat - Krakus.

Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki, dodatkowo przy ul. Klikowskiej przed dojazdem do skrzyżowania z ul. Szujskiego będzie obowiązywał tymczasowy przystanek zastępczy.

 

Kursy w kierunku Os. Jasna II będą wykonywane trasą objazdu:

Od godz. 16 do godz. 17.30 od ul. Szkotnik ulicami Szujskiego, Klikowską, Słowackiego i ks. Sitki, następnie podstawową trasą. Na trasie będą pomijane przystanki: Solidarności – Grottgera, Solidarności – Seminarium oraz Goldhammera - PWSZ. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki.

Od godz. 17.30 do godz. 20 od ul. Szkotnik ulicami al. Solidarności, Piłsudskiego i ks. Sitki do ul. Słonecznej, następnie podstawową trasą. Na trasie pomijany będzie przystanek Goldhammera - PWSZ. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki.

 

Linie nr 33, 222 i 229:

Kursy w kierunku ulicy Krakowskiej i Koszyckiej będą wykonywane ulicami Słoneczną, ks. Sitki, Słowackiego, Klikowską, Krasińskiego do ul. Krakowskiej i dalej swoją podstawową trasą. Na trasie pomijane będą przystanki Al. Matki Bożej Fatimskiej - Curie, Mickiewicza – Poczta oraz Al. Solidarności – Klikowska.

Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki, dodatkowo przy ul. Klikowskiej przed dojazdem do skrzyżowania z ul. Szujskiego będzie obowiązywał tymczasowy przystanek zastępczy.

 

Kursy w kierunku os. Jasna II oraz ul. Marszałka będą wykonywane trasą objazdu:

Od godz. 16 do godz. 17.30 od ul. Szkotnik ulicami Szujskiego, Klikowską, Słowackiego i ks. Sitki, następnie podstawową trasą. Na trasie będą pomijane przystanki: Solidarności – Grottgera, Solidarności – Seminarium oraz al. Matki Bożej Fatimskiej - Curie. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki.

Od godz. 17.30 do godz. 20 od ul. Szkotnik ulicami al. Solidarności, Piłsudskiego i ks. Sitki, następnie podstawową trasą. Na trasie pomijany będzie przystanek al. Matki Bożej Fatimskiej - Curie. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki.

 

Linia nr 210:

Kursy od ul. Lwowskiej w kierunku ul. Szkotnik będą wykonywane ulicami Dąbrowskiego, Konarskiego i Narutowicza do ul. Krakowskiej i dalej swoją podstawową trasą. Na trasie pomijane będą przystanki Starodąbrowska - Mickiewicza, Mickiewicza – Poczta oraz al. Solidarności – Klikowska.

Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki.

 

Kursy w kierunku Woli Rzędzińskiej będą wykonywane trasą objazdu:

Od godz. 16 do godz. 17.30 od ul. Szkotnik ulicami Szujskiego, Klikowską, Słowackiego, ks. Sitki Słoneczną i Starodąbrowską, następnie podstawową trasą. Na trasie będą pomijane przystanki: Solidarności – Grottgera oraz Solidarności – Seminarium. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki.

Od godz. 17.30 do godz. 20 od ul. Szkotnik ulicami al. Solidarności, Piłsudskiego, ks. Sitki, Słoneczną, Starodąbrowską, następnie podstawową trasą. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie przystanki.

(sm)