Znajdźmy tarnowskiego dobroczyńcę roku

Pandemia pokazała, że lokalne społeczności potrafią się zjednoczyć i nieść pomoc innym. W Tarnowie powstało kilka takich inicjatyw, które działały wspólnie dla dobra pozostałych. Żeby uhonorować i docenić ich starania od 11 stycznia organizacje pozarządowe mogą zgłosić takie działalności do konkursu „Dobroczyńca roku”.

pomoc paczki

Do konkursu można zgłaszać każdy projekt, którego celem było czynienie dobra, wspieranie i angażowanie pracowników w wolontariat. Na statuetkę mają szansę małe, średnie i duże firmy będące zaangażowane w projekty społeczne - od wspierania lokalnych inicjatyw, poprzez prowadzenie wolontariatu pracowniczego i działania na rzecz środowiska naturalnego, aż po finansowania dużych przedsięwzięć dobroczynnych.

Konkurs podzielono na kategorie: rozwój lokalny, edukacja, ekologia, sport, zdrowie i pomoc społeczna. Mogą to być przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, działające na terenie Polski. Zgłoszenia mogą być przesłane wyłącznie przez organizacje pozarządowe. Wystarczy przeczytać regulamin i wypełnić elektroniczny wniosek zgłoszeniowy na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl.

Warto przypomnieć, że w Tarnowie działa miejska, a zarazem społeczna inicjatywa pn. „Tarnów pomaga”, w którą włącza się wiele instytucji. W akcję koordynowaną przez Urząd Miasta Tarnowa włączyły się: MOPS, Straż Miejska, Środowiskowy Dom Samopomocy „Zielona Przystań”, restauracje Stara Łaźnia i Obsesja Smaku, firma EMES i Partnerzy, Fundacja REPI, Stowarzyszenie "Pomagam bo chcę" oraz Stowarzyszenie Mamy Tarnów.

Kapituła nagrodzi w tym roku również firmy zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom pandemii. Do kategorii specjalnej „Walka ze skutkami pandemii Covid-19”, mogą zgłaszać się firmy, koalicje firm i fundacje korporacyjne. Wnioski można składać od 11 stycznia do 8 lutego na stronie dobroczyncaroku.pl. Hasło tegorocznej edycji to „Bohaterowie społecznego zaangażowania”.

(pm)