Afrykański pomór świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie pismem znak: PIW-ChZZ-6063/85/2017 z dnia 13.12.2017r.  poinformował o aktualnym zagrożeniu związanym z występowaniem na terenie państwa polskiego Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

W przypadku znalezienia padłego dzika (zwłoki dzików lub też kości dzików) należy:

 -  oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;

- nie dotykać zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;

 -  zgłosić fakt padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej,  straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (punkty orientacyjne), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok, ewentualnie stan zwłok padłych dzików.

 W związku z zagrożeniem ASF:

- w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych,

- należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików,

- nie spuszczać psów ze smyczy,

- należy pamiętać że na obszarach występowania ASF osoby, które miały kontakt z dzikami muszą stosować środki higieny niezbędne do ograniczania szerzenia się ASF (odkażanie rąk i obuwia),

- osoba, która mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.