Dofinansowanie do małej retencji

Departament Rolnictwa i Geodezji  Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego  informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu województwa do zadań związanych z budową i renowacją zbiorników wodnych małej retencji  o pow. do 5000 m2 obejmujących wszelkie sadzawki, zbiorniki wodne służące ochronie i poprawie  wartości użytkowej gruntów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dofinansowanie nie obejmuje budowy stawów rybnych. O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne, będące właścicielami lub władającymi gruntem pod zbiornikiem.

Wnioski należy opracować zgodnie z Uchwała Nr 756/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa zawiązanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.) i dostarczyć w terminie do 28 lutego 2018 r. na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Rolnictwa i Geodezji

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

adres do korespondencji: 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

 

Wzór wniosku, a także Uchwałę Nr 756/16 Zarządu Województwa Małopolskiego zamieszczono na stronie internetowej Województwa Małopolskiego: www.malopolska.pl - Urząd Marszałkowski – Departament Rolnictwa i Geodezji – Geodezja – Ochrona Gruntów Rolnych – Zasady korzystanie ze środków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.