Dofinansowanie do zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

Departament Rolnictwa i Geodezji  Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego  informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z budżetu województwa do zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów zadań określonych w art.22c ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2017 r.poz.1161). Głównie na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Środki przyznawane są corocznie. O dofinansowanie ze środków budżetu województwa mogą starać się osoby prawne i fizyczne.

 

 

 

Wnioski należy opracować zgodnie z Uchwała Nr 756/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa zawiązanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.) i dostarczyć w terminie do 28 lutego 2019 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Rolnictwa i Geodezji

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

adres do korespondencji: 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Wzór wniosku, a także Uchwałę Nr 756/16 Zarządu Województwa Małopolskiego zamieszczono na stronie internetowej Województwa Małopolskiego: www.malopolska.pl - Urząd Marszałkowski – Departament Rolnictwa i Geodezji – Geodezja – Ochrona Gruntów Rolnych – Zasady korzystanie ze środków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.