Dotacja na zwalczanie barszczu Sosnowskiego

Jak informuje Referat Gospodarki Komunalnej, w tym roku na zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Tarnowa wydano niemal 20 tys. złotych. Pieniądze na ten cel pochodziły głównie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Barszcz Sosnowskiego występował na łącznej powierzchni 6,5 hektara. Największe skupiska szkodliwej rośliny znajdowały się przy ul. Komunalnej, Majchra i Romanowicza. Likwidacja barszczu Sosnowskiego była możliwa dzięki dotacji pozyskanej z WFOŚiGW w Krakowie i wyniosła 90 proc. poniesionych kosztów.

Przypomnijmy, że barszcz Sosnowskiego jest objęty prawnym zakazem uprawy, rozmnażania i sprzedaży na terenie Polski.

(ww)