Dotacje z „Czystego powietrza” załatwisz w Urzędzie Miasta

„Czyste powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest ograniczenie lub całkowite zlikwidowanie emisji zanieczyszczeń (głównie pyłów) oraz gazów cieplarnianych  wprowadzonych do atmosfery z domów jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych realizowanych przez właścicieli (współwłaścicieli) budynków.

foto

W związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Krakowie w sprawie obsługi programu priorytetowego „Czyste powietrze”  Urząd Miasta Tarnowa uruchomił punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców naszego miasta. Pod numerem tel. 14 68 82 866, czynnym w godzinach pracy Urzędu, można się dowiedzieć, kto i w jaki sposób może skorzystać z dofinansowania z programu „Czyste powietrze” na działania związane ze zmianą ogrzewania na ekologiczne, z ociepleniem budynku, wymianą stolarki okiennej lub drzwiowej czy instalacją OZE (od 1 stycznia 2021 r. nie udziela się dofinansowań do kotłów na paliwa stałe, opalanych węglem lub tzw. „ekogroszkiem”).

Wstępne informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/ oraz na stronie WFOŚiGW w Krakowie  https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/.

Wsparcie w zakresie elektronicznego wysłania wniosku o dofinansowanie będzie udzielane w punkcie konsultacyjno – informacyjnym w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Nowa 4,  we wtorki i środy w godzinach 9.30-14.30  (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu   - tel. 14 68 82 866, mail k.witek@umt.tarnow.pl).