Informacja o jakości wody w studni publicznej na 62 przy ul. Orkana (Żródełko)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie  informuje o  przydatności wody w studni publicznej Nr 62 znajdującej się przy ul. Orkana w Tarnowie ( tzw. Źródełko)  do spożycia przez ludzi.

Przeprowadzone w lutym 2019 r. badania w zakresie wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych objętych w ramach monitoringu kontrolnego (grupy A)  wykazują, że woda spełnia wymagania stawiane wodzie do spożycia, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).