KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie harmonogramem kontroli, w miesiącu lipcu 2020 r.  przeprowadzone zostały badania jakości wodzy dostarczanej mieszkańcom Tarnowa z wodociągu GRUPY AZOTY  S.A.

Wyniki badań wykonane w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych potwierdzają, że woda spełniała wymagania sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda dostarczana do odbiorców w Tarnowie jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów oraz substancji chemicznych zagrażających zdrowiu.