Komunikat dla właścicieli lasów

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje, że dzięki staraniom Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych oraz zrozumieniu potrzeb właścicieli lasów w resorcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uruchomione zostało działanie o nazwie „Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Działanie daje możliwość skorzystania przez właścicieli lasów ze środków PROW 2014-2020. Informacje o działaniu dostępne są na stronie ARiMR, pod linkiem:

https://www.arimr.gov.pl/ogloszenia-prezesa-arimr/artykuly/pomoc-na-inwestycje-zwiększajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla-srodowiska.html

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do dnia 12 czerwca 2019 r. Przewodnik po działaniu oraz bieżące informacje dostępne są na stronie Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych www.pzzl.pl.