Komunikat dotyczący zaświadczeń ws. rewitalizacji wydawanych przez Wydział Rozwoju Miasta

Informujemy, że 31 grudnia 2018 r. minie dwuletni okres od dnia wejścia w życie Uchwały nr XXXII/322/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Tarnowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w której ustanowiono prawo pierwokupu na rzecz Gminy Miasta Tarnowa wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

Do dnia 21 grudnia br. nie podjęto uchwały w sprawie wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ani nie jest przewidziane jej podjęcie do końca 2018 roku. W związku z powyższym, zgodnie z zapisem art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), tracą moc uprawnienia wynikające z podjętej dwa lata temu uchwały. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wygaśnie prawo pierwokupu ustanowione w ww. uchwale i nie będzie konieczności ubiegania się o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji.