Komunikat o konsultacjach społecznych w sprawie propozycji nadania nazw ulic, skwerów i ronda

Urząd Miasta Tarnowa, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowie Nr XXX/274/96 § 6 ust. 1 z dnia 03.10.1996r.,
w sprawie zasad i trybu nadawania nazw ulicom i placom publicznym w mieście Tarnowie, podaje do publicznej wiadomości – celem wyrażenia opinii – niżej wskazaną propozycję nadania nazw dla ulic, skwerów i ronda w mieście Tarnowie, która została przyjęta do konsultacji społecznych przez Komisję d/s Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej w Tarnowie.

Lp.

proponowana nazwa ulicy

Nr działki i obręb

1

(Krzyż): Wiktorii Boruch-Olszówki

dz. 53 obręb 10

2

(Krzyż): Kory Jackowskiej

dz. 13 obręb 20

3

(Krzyż): Miry Kubasińskiej

dz. 1, 12/4 obręb 15

4

(Krzyż): Zofii Czerwińskiej

dz. 1/4 obręb 39, dz.1/4 obręb 40

5

(Krzyż): Danuty Szaflarskiej

dz. 33/6, 34/6, część dz. 41/4 obręb 50

6

(Krzyż): Papuszy

dz. 299 obręb 68

7

(Jasna-TOSIR): Marii Kusion-Pokorny

dz. 74/24, 85/11, 85/16, 68/26, 69/16, 85/9, 85/7 obręb 103

8

(Rzędzin): Barbary Marianowskiej

dz. 9/4, 54/4, 50/28, 50/25, 17/8, 9/7, 3/15, 1/26, 1/19, część dz. 53/11, obręb 155

9

(Rzędzin): Marii Kaczyńskiej

dz. 27/2, 27/8, część dz. 27/1 obręb 213

10

(SAG): Izabeli Jarugi-Nowackiej

dz. 183/12, 183/8, 183/3, 195/12, 195/13 obręb 199

11

(BP ul. Pułaskiego): Doroty Kłuszyńskiej

dz. 172 obręb 250

12

(Chyszów): Pauliny Chrzanowskiej

dz. 169/4, 154/2 obręb 271

13

(Zabłocie): Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej

dz. 11/12, 10/2, 11/11 obręb 299, dz. 18/14 obręb 300

14

(Zabłocie): Wisławy Szymborskiej

dz. 126 obręb 308

15

(Zabłocie): Julii Hartwig

dz. 123 obręb 308

16

(Krakowska): Józefy Kantorówny

dz. 33/40 obręb 314

17

(Krakowska): Stefanii Łąckiej

dz. 47 obręb 314

18

(Koszyce): Julii Wiśniowskiej

część dz. 3/6 obręb 288

19

(Mościce): Aleksandry Piłsudskiej

dz. 330/7, 243/65 obręb 276

20

(Mościce): Walerii Wypiór

dz. 149/2, część dz. 148/3 obręb 277

21

(Mościce): Haliny Poświatowskiej

dz. 23/7, 2/7, 3/7 część dz. 2/3 obręb 287

22

(Arena Jaskółka): Agaty Mróz-Olszewskiej

dz.79/6 obręb 192

23

Ulica w SAG Piaskówka: Marii Drozd

dz. 10/8, 10/12, 10/17, 9/3, 9/7, 9/9, 8/3, 8/5, 7/3, 7/5, 5/6, 6/3 obręb 107, dz.97/85, 2/16, 71/19 obręb 106

24

Skwer (Bóżnic-Waryńskiego): Ireny Sendlerowej

dz. 114/10 obręb 228

25

Skwer (Szeroka - Bernardyńska): Debory Wechsler

część dz.72 obręb 228

26

Rondo Praw Kobiet – u zbiegu ul. Wilczej i drogi stanowiącej dojazd do A4

część dz. 80/2 obręb 47, część dz. 100 obręb 48

 

Z położeniem wyżej opisanych ulic, skwerów i ronda można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa.

Opinie i wnioski dotyczące w/w propozycji nazwania ulic, skwerów i ronda prosimy kierować do Wydziału Geodezji
i Nieruchomości, ul Nowa 3, 33-100 Tarnów lub drogą elektroniczną na adres: w.geodezji@umt.tarnow.pl w terminie do dnia 27 maja 2021 r.