Komunikat w sprawie jakości wody w Tarnowie

Opierając się na wynikach badań przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz Tarnowskie Wodociągi Spółka z o. o. w okresie od 02.01 do 30.06.2018 r. Prezydent Miasta Tarnowa informuje o przydatności wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Tarnów.

Badania prowadzone były w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym (parametry grupy A i grupy B).

Jakość wody dostarczona do odbiorców w Tarnowie w I półroczu 2018 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).