Komunikat w sprawie jakości wody w Tarnowie

Opierając się na ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie w sprawie jakości wody  przeznaczonej do spożycia w 2018 r., Prezydent Miasta Tarnowa informuje, że  przedsiębiorstwa wodociągowe: Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., Gminna  Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Lisiej Górze oraz Grupa Azoty S.A, dostarczały mieszkańcom Tarnowa wodę, która w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych spełniała wymagania sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

- Tarnowskie Wodociągi Sp.  z o.o.  czerpią wodę z ujęcia powierzchniowego z Dunajca i ze studni podziemnych w Kępie Bogumiłowickiej

-  Gminna  Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Lisiej Górze pobiera wodę ze studni wierconych w Łęgu Tarnowskim.

- Grupa Azoty S.A. pobiera wodę  z ujęcia powierzchniowego z Dunajca oraz ze studni podziemnej.

Woda z ujęć powierzchniowych poddawana jest procesom uzdatniania: ozonowaniu, koagulacji, sedymentacji, filtracji,  sorpcji na filtrach węglowych i dezynfekcji.

Woda z ujęć podziemnych (studni) poddawana jest napowietrzaniu i korekcie pH, filtracji i dezynfekcji.

W ramach nadzoru sanitarnego Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Tarnowie wykonała badania analityczne w 149 próbkach wody, a w 79 wykonała  badania w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym (grupy A i B).

Woda dostarczana do odbiorców w Tarnowie w 2018 r. była wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów oraz substancji chemicznych zagrażających zdrowiu. Woda na terenie Tarnowa w 2018 r. była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.