Konkurs „Granty Stowarzyszenia zdrowych Miast Polskich” na rok 2010

Stowarzyszenie Zdrowych Miasta Polskich zrzeszające polskie miasta i gminy, w tym również miasto Tarnów, ogłosiło dla członków Stowarzyszenia (zrzeszone gminy/miasta) doroczny konkurs pn. „GrantyStowarzyszenia Zdrowych Miasta Polskich”. W bieżącym roku do konkursu grantowego można zgłaszać programy w następującym obszarze tematycznym:

  • „Prewencja chorób górnych dróg oddechowych”
  • „Przestrzeń miejska przyjazna dla zdrowia mieszkańców”
  • „Edukacja w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy”

Organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, zakłady opieki zdrowotnej i inne zainteresowane konkursem podmioty, mogą składać wnioski wraz z opracowanym przez siebie programem do dnia 14 kwietnia 2010 roku. Wypełniony wniosek wraz z programem należy przygotować zarówno w formie pisemnej i elektronicznej w postaci pliku w edytorze WORD, a następnie przekazać do koordynatora lokalnego p. Bożeny Kozioł w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa, przy ul. Goldhammera 3, pok. 100 na I piętrze, tel. 014 68 82 834. Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem grantu zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu grantów na rok 2010.