Możliwość wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS)

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa informuje o możliwości wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), certyfikowanego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Jednym z działań podejmowanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest troska o bezpieczny rozwój społeczeństwa i gospodarki polskiej połączony z racjonalnym zarządzeniem środowiskiem naturalnym. Mając na celu troskę o środowisko w Polsce oraz na świecie zachęcamy, by dążyć do nieustannej poprawy swojej działalności na rzecz środowiska poprzez przestrzeganie norm i przepisów ochrony środowiska.

Informujemy o możliwości uzyskania przez przedsiębiorców i instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje wszystkich sektorów gospodarki, wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

Podstawę prawną EMAS (ang. Eco-Managment and Audit Scheme) stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie.

Certyfikat przyznawany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska po zarejestrowaniu w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez organizację najwyższych wymogów z zakresu ochrony środowiska.

 

        

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://emas.gdos.gov.pl