NOWE ZASADY WYPŁACANIA „BECIKOWEGO”

Uprzejmie przypominamy, że od 1 listopada 2009 roku zmieniają się zasady wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. BECIKOWEGO oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Aby otrzymać te świadczenia Rodzic będzie musiał dołączyć do wniosku dodatkowy dokument tj. zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że kobieta była pod opieką lekarza co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu, przynajmniej raz w każdym trymestrze ciąży. Warunek ten nie będzie obowiązywał w przypadku opiekunów prawnych dziecka i rodziców adopcyjnych. Do otrzymania „becikowego” uprawniać będą świadczenia zdrowotne udzielane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz leczenia szpitalnego.

Zmianę wprowadziła nowelizacja Kodeksu pracy, a szczegółowe wymogi oraz wzór zaświadczenia określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 roku w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 163, poz. 1305) .