Nabór ławników sądowych

Ruszył nabór kandydatów na ławników sądowych w Tarnowie na kadencję w latach 2020-2023. Ławnikiem może zostać osoba z polskim obywatelstwem między 30. a 70. rokiem życia, mieszkająca w Tarnowie od co najmniej roku i posiadająca przynajmniej średnie wykształcenie. Wnioski są przyjmowane do 30 czerwca w Wydziale Spraw Obywatelskich magistratu.

O konieczności przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądowych na kolejną kadencję w latach 2020 – 2023 poinformował prezes Sądu Okręgowego w Tarnowie. W wyniku przeprowadzonego naboru ławnikami ma zostać 48 osób.

Ławnikiem może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła 30, a nie przekroczyła 70 lat. Ponadto osoba ta musi posiadać zatrudnienie, prowadzić działalność gospodarczą lub mieszkać w Tarnowie co najmniej od roku, a stan zdrowia pozwala jej pełnić obowiązki ławnika. Jednym z warunków jest też posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

Osoby chcące wziąć udział w naborze muszą złożyć następujące dokumenty: kartę zgłoszenia, listę osób popierających kandydata oraz stosowne oświadczenie. Szczegółowe informacje o warunkach naboru oraz formularze dokumentów do pobrania poniżej. Informacje można uzyskać także osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa (ul. Nowa 4, II piętro, pokój 214) lub telefonicznie: 14 68-82-709. Wszystkie dokumenty, które kandydaci na ławników muszą przygotować i przedłożyć można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Tam także informacja o naborze.

(ww,dm)