OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 67 W TARNOWIE

Okręgowa Komisja Wyborcza w Tarnowie w oparciu o uchwałę nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. § 14 pkt 3 oraz uchwałę nr 6 z dnia 5 lipca 2019 r. Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 67 w Tarnowie zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 67 w Tarnowie o obsadzeniu mandatu na członka Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 67 w Tarnowie bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na 28 lipca 2019 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o obsadzeniu mandatu bez przeprowadzenia głosowania ponieważ w terminie do 05.07.2019 r. zarejestrowano jednego kandydata co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatu do obsadzania.

Zgodnie z powyższym w jednomandatowym Okręgu Wyborczym nr 67 w mieście Tarnowie, członkiem Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej został pan MAREK KOGUT.