Odstrzał sanitarny dzików

Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego,  dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego grodzkiego oraz ziemskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, suskiego proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego i wielickiego wyznaczony został obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej afrykańskiego pomoru świń, przez który uznaje się tereny wchodzące w skład obwodów łowieckich wyznaczonych uchwałą nr VIII/92/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich województwa małopolskiego (Dz.Urz.Woj. Małopol. z 2007 r. Nr 513, poz. 3396 z późn. zm.), jak również wskazane zostały liczby dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego dla określonych obwodów łowieckich.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 05.07.2020 r.

         

Ze szczegółami rozporządzenia można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4 w Tarnowie.