Propozycja nadania Miejskiemu Domowi Sportu przy ul. Romualda Traugutta 5a imienia Andrzeja Kiełbusiewicza

Komisja ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych Rady Miejskiej w Tarnowie zwróciła się do prezydenta Tarnowa, Romana Ciepieli z wnioskiem zawierającym propozycję nadania Miejskiemu Domowi Sportu przy ul. Traugutta imienia Andrzeja Kiełbusiewicza.